Jumaat, 17 April 2009

Microsoft PowerPoint, Multimedia dan Pendidikan islam.

Penggunaan alat-alat elektronik bukanlah suatu perkara baru dalam bidang pendidikan. Perkembangan terbaru dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terutama sekali teknologi multimedia memberi nafas baru kepada penggunaan komputer dalam bidang Pendidikan Islam. Pelbagai perisian berbentuk multimedia telah dicipta untuk merealisasikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih bermakna dan berkesan. Antara perisian multimedia yang popular dalam pendidikan islam ialah perisian Microsoft Powerpoint. Hakikatnya Microsoft Powerpoint dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) Pendidikan Islam pada masa kini menjadi salah satu medium terpenting kepada guru dan murid meningkatkan keberkesanan kefahaman murid[1].

Sejak tahun 1986, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan projek-projek rintis untuk mengkaji kesesuaian dan keberkesanan penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya Pendidikan Islam. Ini adalah sesuai dengan Falsafah pendidikan Negara menggariskan pendidikan sebagai usaha yang berterusan untuk mengembangkan sahsiah individu. Sumbangan multimedia perisisn Microsoft powerpoint telah banyak membantu guru dan murid dalam urusan seharian yang merangkumi pelbagai pemahaman terhadap praktikal ibadah, akhlak, dan sirah sebagaimana yang di tuntut dalam pendidikan keagamaan itu sendiri.

Umumnya pendidikan islam tidak ketinggalan dalam menyediakan peluang pengajaran dan pembelajaran yang bermakna terhadap murid untuk belajar secara bestari berasaskan kaedah persembahan Microsoft Powerpoint[2]. Dan pada masa kini keberkesananya terbukti apabila ianya menjadi trend yang popular dalam system pendidikan Negara.[1] Abdul Manaf Bohari.(2006). ICT dari perspektif professional, m/s 1.

[2] Abdul Manaf Bohari.(2006). ICT dari perspektif professional, m/s 352.

0 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

blogger templates | Make Money Online